Sten i farver

 

Erik Schou Jensen:

 

Sten i farver

Politikens naturguider 2005, 221 sider, kr. 169

ISBN 87-567-6512-6 (lidt større end A5 format)

 

En dejlig bog om sten, hvor geologien mere end de enkelte sten kommer i centrum

Forordet er meget væsentligt. Bogen afløser en af Politikens tidligere håndbøger fra 1960erne med samme titel, men næsten intet bruges fra denne. Til gengæld får man en helt ny og velskrevet bog, der opsummerer den seneste geo-logiske forskning med flere nye kort og tavler. Erik Schou Jensen undlader bevidst at lave en egentlig bestemmelses-nøgle til sten, da flere ting afgør en identifikation end blot umiddelbare kendetegn. Dette er helt rigtigt.

Indledningen fortæller om sten, Jorden og pladetektonik. Side 57 har en simpel stennøgle, der giver afsnit til bogens 4 store afsnit: de bjergartsdannende mineraler, sten og bjergarter, sedimenter og de matamorfe bjergarter

Bogen afsluttes med smykkesten, 6 sider, der godt kunne udelades. 2 sidste sider omtaler 4 bøger, 4 hjemmesider (hvoraf www.geologi.dk bl.a. henviser til stenklubberne). Oversigt over 18 danske museer og naturcentre med geolo-gisk indhold, der ligner Jørn Wanecks samme i bogen, Danske fossiler. Andre kunne have været nævnt, og enkelte burde være undersøgt nærmere. Men de dækker dog geografisk bredt

 

Små farvede, rektangulære faner følger de enkelte afsnit. Lyse pastel stenfarver, men måske for svage til nogle læsere; dog godt tænkt. Fotomaterialet er unikt, og et stort plus er, at flere kontinenter er inddraget. Geologi er absolut global, om noget. En mangel på mange udlandsrejser er netop, at der faktisk intet tilgængeligt geologisk faglitteratur foreligger. Her hjælper bogen noget med referencer til bl.a. Canariske øer med Tenerife, Gran Canaria og Lanzerote, Santorini, Kreta, Tyrkiet, Provence, Irland, samt Hawaii, USA – eller Grønland, Island, Norge samt udsøgte, kendte danske loka-liteter

 

De mange farvekort og –illustrationer gør det nemmere at blive indført i de mange geologiske fagudtryk eller processer. Samlet forklarer de netop forskeligheden og mængden, der gør, at man kan skelne og rubricerer de forskellige sten og bjergarter fra hinanden

Fossiler er ikke særskilt omtalt, men dette er heller ikke bogens opgave. De omtales kort under sedimenter og da som biogene, sedimentære bjergarter

 

Sproget er holdt på et fast og fagligt niveau, og hele tiden mættet med brugbare data og iagttagelser, som også læser-en kan nikke genkende til, eks. lyden af et stenskred

Det er muligt, at stofmængden til tider er meget stor, hvis man også vil bevare et samlet overblik. Til gengæld er de enkelte sider suveræne, når man søger på konkrete områder, f.eks. stenenes tekstur, hot spot områder, vulkanske slaggekegler, feldspat farvninger, mekanisk og kemisk forvitring, metamorfe kerneområder etc. etc.

 

Uanset om man i forvejen er bekendt med geologi og fagtermer, eller området er totalt nyt og ukendt, så kan bogen bruges som et lille mini leksikon; vel at mærke et opdateret eksemplar. Til hjælp er der bagest i bogen en 16 siders ordforklaring, hvis man skulle tabe tråden undervejs

 

Selv om bogen ikke egner sig til at bestemme de danske strandsten, så kan flere af disse alligevel genkendes – og sten og bjergarter kan genkendes fra udlandsture, blot man bevæger sig ud i landskabet og væk fra hotellernes nær-områder. Sådan synliggøres geologien 

 

 

 

 

Mogens K Hansen, september 2005

Redigeret 15. februar 2021