Fossiler fra Faxe Kalkbrud

 

 

Tove Damholt og Alice Rasmussen:

 

 

 

 

 

Fossiler fra Faxe Kalkbrud

Østsjællands Museum, 2005, bog, 44 sider, kr. 65 (Østsjællands Museum, Store Heddinge)

ISBN 87-983945-7-6 (A5 format)

En suveræn og gennemført lille bog med fossiler fra en faststående danien horisont med bryozo- og koralkalklag

Bogens forfattere vælger dog at kalde bogen et billed-atlas, der kan bruges til bestemmelse af egne fund eller som in-spiration til en tur i netop Fakse kalkbrud. Bogen kan mere end det: sammenligninger kan foretages af øvrige danien aflejringer i Nord- og Østjylland, Østfyn, Østsjælland og dele af det sydvestlige Skåne med næsten tilsvarende fossile faunaer

Bogen bruger ikke meget plads til uddybende tekst, mindre end 2 sider. Til gengæld er mange væsentlige data omkring den fossile fauna og placering i geologisk tid omtalt. Faksehavets biodiversitet, det varierende dyreliv beskrives kort-fattet – og de følgende 38 sider med talrige farvefotos af Fakse-fossilerne bekræfter denne påstand. Et fint stykke arbejde foreligger her

Alice Rasmussen, sammen med Henning og Leif Rasmussen, kendes som eminente amatørgeologer med stor viden om Fakse og Stevns fossile faunaer. Den systematiske opsætning fremtræder logisk og elegant. Et stort plus er, at hhv. Richard Bromley, Ulla Asgaard, Eckart Håkansson og Ingemann Schnetler har været omkring projektet og hjulpet til med artsbestemmelser. En aktuel opdatering er kommet med som tilgift

 

Til tekst og fotos gives en markering med 1-3 stjerner, der fortæller om et funds sjældenhed. Det kan gøre det lidt sjov-ere at gennemgå sin samling på ny. Bagest i bogen findes en meget kort litteraturliste

 

Ikke mindre end 290 farvefotos med fossiler i varierende størrelser, fra 1 til 15 fotos pr. side, udgør bogens billed-atlas. Disse er alle fotograferet af Leif Rasmussen. Enkelte findes i forvejen på Leifs egen hjemmeside og på cd-rom serien, Danske Fossilsamlere. Gennemgående har de mange fotos en meget høj kvalitet, der gør, at mange detaljer med in-teresse kan iagttages, selv med lup. Billederne fremtræder desuden meget ensartet med samme baggrund, dog i let forskellige dybder og temperaturnuancer. En god detalje er sidernes gennemgående, svage turkisblå toning, der kan optræde lidt ude på havet og i råstofgrave med kalksøer (og som indgår på bogomslaget)

 

Bogen viser udsøgte eksempler på bryozoer, koraller (der begge danner Fakse kalken), muslinger, nautiler, snegle, krabber (skjolde og kløer), jomfruhummer, langhalse, brakiopoder, svampe, søpindsvin (regulære og irregulære), søstjerner, søliljer, kalkrørsorme, krokodille, hajtænder, samt afstøbninger primært af mollusker, bløddyr. Alle fotos beskriver fossilets størrelse. Et seriøst stykke arbejde er her udført

 

Systematikken er dog ikke fulgt stringent, men det forstyrrer ikke helhedsindtrykket, tværtimod

Ikke alle fossiler er angivet med artsnavn, her især bryozoer og svampe, der i forvejen er vanskelige at bestemme. Enkelte diskussioner kan dog føres. Cyclostome bryozoer hedder nu tubuliporate bryozoer. Søpindsvin faunaen er stor med flere familier, modsat søstjerner. Disse har været mere talrige; foto viser talrige randplader fra flere familier. Isocrinus stilkled hedder Isselicrinus/Nielsenicrinus, med mindre et nyt navn er givet eller orden her er brugt. Godt at fjerstjerner (søliljer) er repræsenteret. Tylocidaris bruennichi køller ligner meget mindre T. vexillifera fra Klintholm, eller danien variationer har været mere almindelige!

 

Det kan virke lidt ejendommeligt, at hajtænder samlet kun fylder 1-2 sider, men det kan let forsvares. For makrofaunaen har nødvendigvis ikke været altdominerende. I så tilfælde burde der også vises fisketænder og otolither, øresten fra fisk. Mikrofaunaen mangler foraminiferer, disse må, som andre steder,  være en del af Faksehavets fauna

Der er dog helt sikkert lavet en vis udvælgelse, for netop at give et samlet indtryk af de fossile dyregrupper

 

De sidste 7 sider med afstøbninger af især snegle, muslinger, krabber og kalkrørsorme er en rigtig god disponering, og fuldender med rette Faksehavets varierende og detaljerede dyreliv. En del Fakse fossiler optræder som stenkærner eller aftryk, og de sidstnævnte giver et lille indblik i en meget mere detaljeret udtryksform. Med de let okkertonede af-støbninger fremstår fossilerne mere nærværende – og man kan kun forestille sig de eventuelle farvetegninger

 

En mere end en vellykket bog med Fakse fossiler. Bogen bør ikke give problemer, når egne fund skal bestemmes. Bogen er et must for fossilsamlere og stenklubber. Et flot arbejde og et godt produkt fra Østsjællands Museum

 

 

         Mogens K Hansen, juni 2006.

Redigeret 15. februar 2021