TRILOBITEN

”Trilobiten” Falsters Stenklub er en amatør geologisk forening stiftet d. 7. Juni 1988.

 

Foreningen har en medlemsskare på ca. 40 medlemmer, hvoraf de fleste kommer fra Falster, Lolland og Sydsjælland. Alle, der kan tilslutte sig foreningens love og betaler kontingent, kan blive medlemmer.

 

Foreningens formål er:

At fremme kendskabet til og interessen for bjergarter, mineraler og fossiler, samt geologi i almindelighed.

 

Foreningen arrangerer:

Hvert forår og efterår udsender bestyrelsen for Trilobiten et program for klubbens kommende aktiviteter. Samtidig med programmet medsendes ofte lokalitetsbeskrivelser, kort, artikler og boganmeldelser m.m. Det er frivilligt, at deltage i aktiviteterne.

 

Kurser:

Med jævne mellemrum laves kurser inden for den geologiske videnskabs mange facetter, bl. a. i samarbejde med venskabsklubber eller Folkeuniversitetet. Kurser som f. eks. geologi for begyndere, ud præparering og afstøbning af fossiler, stenslibning og smykkefremstilling i sølv har været afholdt.

 

Kontingent:

Familie kontingent 175 kr.

Enkelt kontingent 125 kr.

Ungdoms kontingent 50 kr.

Indbetales på  Møns Bank konto: 6140  4074215

Med angivelse af navn og adresse.

 

 

 Trilobitens hjemmeside: www.trilobiten.dk

Det er her man kan søge information om vores stenklub.

Men hjemmesiden er også tænkt som et sted, der er i udvikling.

Nye informationer skulle gerne løbende komme til. Derfor har vi brug materiale.

Har du billeder af  fossiler og mineraler, informationer om lokaliteter her på sydhavsøerne,

eller har du beskrivelser af geologiske emner; så vil vi gerne høre fra dig,

så vi kan få det lagt ud på hjemmesiden, til glæde for stensamlere i hele landet.

 

Trilobitens Facebook side: Trilobiten Falsters Stenklub, er en offentlig gruppe

Hvor der kan lægges beskrivelser og billeder op fra klubbens ture/arrangementer.

 

Det er også her, vi kan slå bog nyheder og programændringer eller ekstra tilbud op.

Medlemmer kan stille spørgsmål om f.eks. fund de har gjort, og vi forsøger at svare hurtigt.

 

Trilobiten er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune

 

 

Samarbejde mellem Trilobiten, Falsters Stenklub

og Møns Amatørgeologiske Forening:   www.geomaf.dk

 

Klubberne kaldes hinandens Venskabsklub.

 

Der udnævnes en kontaktperson fra hver klub, som hver især holder hinanden orienteret om begivenheder af fælles interesse.

For Trilobiten: Steen & Tina Stanley Olsen: scifi.steen@hotmail.com

 

Begge klubber udsender et samlet sæsonprogrammer, nyhedsbreve og lign.

Begge klubber koordinerer datoer for arrangementer, så overlap så vidt muligt undgås.

Der er tilmeldingspligt, til egen kontaktperson, ved deltagelse i venskabsklubbens arrangementer.

Redigeret 15. februar 2021